× Contactgegevens Tuunterstraat 39 7101 EE Winterswijk Telefoon 0543 - 53 18 98 E-mail: info@enervisie.com
HomeWie wij zijnReferentiesBIMPrestatieborgingWerken bij EnervisieContactgegevens
Prestatieborging

Monitoring en beheer

Wij borgen uw energieverbruik, uw comfort, en uw gebouwprestaties!

Door de hedendaagse eisen aan energie en comfort worden klimaatinstallaties steeds complexer. Koelsystemen, installaties met warmtepompen, energieopslag in de bodem, slimme ventilatiesystemen en uitgekiende warmteterugwinning zijn meer en meer gemeengoed geworden binnen de klimaattechniek.

Naast comfort, spelen energiegebruik en veiligheid een belangrijke rol bij het ontwerp. Niet alleen de keuze van de benodigde apparatuur, maar ook de afstemming en de inregeling van het systeem horen daarbij.

Uit een door TNO uitgevoerd onderzoek blijkt dat maar liefst 70 procent van de klimaatinstallaties niet volgens de ontwerpuitgangspunten functioneert. Hierdoor is het energieverbruik van deze installaties onnodig hoog en wordt het beoogde comfort niet behaald….kortom ‘uw instalatie functioneerd niet optimaal’

Voorkom onnodig energieverbuik en laat uw installatie optimaal functioneren door de prestatieborging van uw installatie bij ons onder te brengen.

Ontzorgen bij exploitatie

Wij zijn in staat om voor u als opdrachtgever tijdens de gebruiksfase de optimale prestaties van de Installatie, het Energieverbruik en het Comfort te beheren.
Hiervoor maken wij naast onze uitgebreide kennis van klimaatinstallaties gebruik van monitoringsoftware die 24/7 de prestaties van gebouwinstallaties en energieregistratiesystemen in de gaten houdt.
Afwijkingen worden direct gemeld. Hierdoor zijn wij in staat de prestaties van gebouwen en installaties in één oogopslag beoordelen.
24/7 leest de monitoringsoftware data uit de database van een automatiseringssysteem. De gegevens worden geanalyseerd en op basis van de resultaten worden conclusies getrokken.
Het geheel functioneert als een paraplu over de (verschillende) klimaatsystemen en energiestromen, waarbij alle analyses in een actuele visualistatie weergegeven worden. De interpretatie is eenvoudig: groen is oké, oranje betekent aandacht geven, bij rood is snelle actie gewenst.
Naast het beheren van de gebouw- en energieprestaties kunnen wij voor u ook als intermediair fungeren tussen de onderhoudspartij en u als opdrachtgever. Hierdoor wordt u volledig ontzorgd en bent u gegarandeerd van een optimaal presterend gebouw en bespaard u tevens op uw energielasten.
Voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u uiteraard contact met ons opnemen.